Archive

Archive for the ‘Sekilas Tentang Bid’ah’ Category

November 29, 2010 Leave a comment

Sekilas Tentang Bid’ah

Oleh : Dr. Ahmad Zain an-Najah, M.A

 Pengertian Bid’ah

1. Bid’ah adalah —-> sesuatu perbuatan yang baru dalam agama Islam yang bertentangan dengan syareat, dan diniatkan untuk beribadah kepada Allah . Read more…

%d bloggers like this: