Archive

Archive for the ‘Hukum Membongkar Kuburan’ Category

November 29, 2010 Leave a comment

Hukum Membongkar Kuburan

Oleh : Dr. Ahmad Zain an-Najah.MA

 Membongkar kuburan di dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah “ Nabsyu al Qubur “. Nabsy berarti menampakkan sesuatu yang dulunya tersembunyi, atau mengeluarkan sesuatu dari dalam tanah. Maka an-Nabbasy adalah orang yang profesinya membongkar kuburan untuk  mengambil ( mencuri ) kain Read more…

%d bloggers like this: